‘‘Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı’’ Paneli

Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü tarafından hazırlanan‘’Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı’’ paneli Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Panelde selamlama konuşması yapan Üniversitemiz Rektör vekili Prof. Dr. Hasan Çiftci ve Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, panel içeriğinin önemine değinerek, panelistlere ve katılımcılara teşekkür ettiler.

Şifa Bekleyen Hastalarımızla Empati Kurmalıyız 

Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı konulu panelin moderatörü olan ve Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Ekin, Organ bağışının önemini anlatarak, konuşmasında şunları söyledi; “Organ nakli bekleyen çok hasta gördük. Bu sırada kaybettiklerimiz de oldu. Gerek kadavradan bekleyen, canlı donör bulamayan birçok insan gördük. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ nakli bekleyen hasta sayısı giderek artıyor. Organ bağışı açısından hem canlı, hem de kadavra üzerinden yeterli sayıda bağışçı temin edemiyoruz. İlimiz genelinde de özellikle diyaliz hastaları olarak ortalama haftada 3 gün hemodiyaliz cihazlarına bağlı olarak yaşamlarını devam ettiren birçok hastamız var. Bu durum hem hastalarımız, hem yakınları için son derece zorlu bir yaşam şeklidir. Şifa bekleyen hastalarımıza empati ile yaklaştığımızda, organ bağışı yapmanın ne kadar ulvi, ne kadar kutsal bir görev olduğunu fark ederiz.”

Panelistlerden Bingöl Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Ayşegül Kudu ise Organ ve Doku nedir,organ nakli çeşitleri, beyin ölümü nedir, beyin ölümüne yol açan en sık sebepler, beyin ölümü tanısı nasıl konur, beyin ölümü kriterleri, kimler organ bağışında bulunabilir konuları ve organ naklinin avantajları, 2019 Türkiye organ nakli istatistikleri, böbrek nakli ve istatistikleri konusunda bilgi verdi.

Bingöl Devlet Hastanesinde görev yapan Organ ve Doku Hastane Koordinatörü Hemşire Reyhan Karadağ, organ bağışçısı kimdir, Organ bağışının nerelerde yapılacağı, Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi (TODBS), organ bağışçılarının bağışçı bilgilerinin korunması konularını içeren bir sunum yaptı.

Organ Nakli, Başkalarına Zarar Vermemek Şartı İle Makul ve Meşrudur

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin Ayiş, konuşmasını din ve bilim ilişkisi çerçevesinde yaptı: ‘‘Aslında hem müspet ilimler hem de dini ilimler aynı gayeye hizmet eder.İnsan varlıklar içerisinde en üstün şekilde yaratılmıştır.İnsan nefsinin hem ihtiyaçları hem de istekleri vardır. Mesela yeme içme, barınma ve sağlık insan için temel ihtiyaçtır.Bu yüzden din insanın temel ihtiyaçlarının makul ve meşru bir şekilde karşılanmasına karşı çıkmamış aksine bunu teşvik etmiştir.Bu anlamda organ nakli ve benzeri durumların başkalarına zarar vermemek şartı ve kaydı ile makul ve meşru bir şekilde karşılanması mümkündür’’ dedi.

Organ, Naklinin Tıbbi, Psiko-Sosyal, Kültürel, Hukuki ve Dini Boyutları Bulunmaktadır

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkut, panelde yaptığı sunumda;muasır âlimlerin konuyla ilgili görüşleri, fetva kurumlarının organ nakline yaklaşımı ile ilgili konularda görüşlerini paylaştı. “Organ, kan ve doku naklinin tıbbi boyutunun yanında tarihi, psiko-sosyal, kültürel, hukuki ve dini boyutları da bulunmaktadır’’ dedi.

Panele Rektör vekili Prof. Dr. Hasan Çiftci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu,Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Darendelioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı” paneli, herkesin bir gün organ bağışına ihtiyacı olacağı düşüncesiyle hareket etmesi gerektiği ve organ bağışı konusunda duyarlı olunması temennileriyle sonlandırıldı.