Organizasyon Şeması

       Haber ve Basın Yayın                  Fotoğraf,Video ve Arşiv                    Halkla İlişkiler, Organizasyon, 

                    ⇓                                     ⇓                                    Tanıtım ve Protokol

      Ahmet DENGEŞİK                             Ahmet DENGEŞİK                                                ⇓ 

                                                                    Mehmet ASNA                                            Ömer BUDAK