Protokol Listesi

  S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Rektör
2 Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN Rektör Yardımcısı
3 Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ Rektör Yardımcısı
4 Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı
5 Öğr. Gör. Mesud ÖĞMEN Genel Sekreter Vekili
6 Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ Fen-Edebiyat Fakültesi Vekil Dekanı 
7 Prof. Dr. Ersin ERKAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
8 Prof. Dr. Kağan KÖKTEN Ziraat Fakültesi Dekanı 
9 Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN Mühendislik Fakültesi Vekil Dekanı
10 Prof. Dr. Mustafa AGÂH İlahiyat Fakültesi Dekanı
11 Prof. Dr. Enis KARABULUT Veteriner Fakültesi Dekanı
12 Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
13 Doç. Dr. Zafer ŞİAR Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
14 Prof. Dr. Yaşar BAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
15 Doç. Dr. Abdulnasır SÜT Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü
16 Prof. Dr. Bahri BATIR Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
17 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zülfi CENNET Kıraat İlmi Enstitüsü Müdürü
18 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYINTU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
19 Doç. Dr. Gökmen KILIÇASLAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
20 Doç. Dr. Mehmet Akif AKYOL Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
21 Prof. Dr. Hamza ALTIN Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
22 Doç. Dr. Aydın Şükrü BENGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
23 Doç. Dr. Nusret ÖZBAY Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü
24 Doç. Dr. Rıdvan POLAT Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü
25 Prof. Dr. Yunus ESEN Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü