Görev ve Sorumluluklar

        Etkinlik ve Organizasyonlar

 • Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmek.
 • Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonunu sağlanmak.
 • Üniversitemizde düzenlenen tüm tören organizasyonlarının hazırlık aşamasından itibaren düzenlenmesini sağlamak.
 • Protokol karşılama ve ağırlama işlerini yürütmek.
 • Üniversitemizin özel gün ve haftalarda düzenlediği toplantı, panel, konferans ve kokteyllerin organizasyonunu yapmak.
 • Üniversitenin şenlik, tören, konferans  takibini ve kontrolünü yapmak.
 • Önem arz eden bilgilerin Üniversitemizin akademik, idari personel ve öğrencilere SMS yoluyla iletmek.
 • Kurum içi ve kurum dışına hazırlanan ‘Teşekkür ve Takdir Belgesi’ koordinasyonunun sağlamak.
 • Rektörlük tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası ziyaret programlarının organize etmek.

 

       Basın ve Medya Çalışmaları

 • Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel çalışmaların basın kuruluşlarıyla birlikte kamuoyuyla duyurulmasını sağlamak.
 • Söz konusu etkinlik ve törenlerin izlenmesi ve sonrasında hazırlanan haber bültenlerinin basına iletimini yapmak.
 • Etkinlik fotoğraf ve videolarının kaydedilmesi, yayınlanması ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz ve bağlı kuruluşlarına ilişkin basında yer alan haber ve yazıların takibinin yapılarak, Rektörlüğe bildirilmek.
 • Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla gerekli basın açıklamalarının ve duyurularının hazırlanarak, yazılı ve görsel medyaya iletmek.
 • Basın toplantılarına ilişkin organizasyonların yapılarak, basın mensuplarına dağıtılacak ilgili dokümanları hazırlamak.
 • Basın mensuplarının sözlü veya yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya kuruluşları arasındaki doğru ve sağlıklı bilgi akışının sağlamak.
 • Üniversitemize ilişkin basında yer alan yanlış ve hatalı bilgiler içeren haber, yazı ve programlarla ilgili tekzip veya bilgilendirme yazılarının hazırlanması ve ilgili basın kuruluşlarınca yayınlanmasını sağlamak.
 • Etkinlik duyurularının web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşmak.
 • Üniversitemizin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla Üniversitemizin dijital mecralarda temsil etmek.

 

        Grafik Tasarım ve Matbaa İşleri

 • Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin afiş ve davetiyesinin tasarlanması ve basımını yapmak.
 • Üniversitemizin tanıtıcı bilgilerinin yer aldığı basılı veya görsel reklamlarının (billboard, afiş, pankart, dergi, broşür, matbu evrak, takvim ajanda vb.) hazırlamak.