İlkelerimiz

 • Doğru
 • Şeffaf
 • Tarafsız
 • Güvenilir
 • Ulaşılabilir
 • Etkili
 • Hızlı
 • Etik değerlere her zaman saygılı
 • Çağdaş, yeniliklere açık
 • İşini takip eden
 • Yasa ve yönetmeliklere bağlı
 • İnsan ilişkilerinde dikkatli