Kalite Politikamız

*Üniversite ve bölümleriyle ilgili her türlü bilgiyi en başta kurum imajı gözetilerek en doğru ve en kısa sürede gerekli kişi ya da kurumlara iletmeyi amaçlamak,

*Kampüs içerisinde gerçekleştirilen ya da üniversitemizin ortağı olduğu her türlü akademik ve sosyal etkinliğin katılımcılara ve kamuoyuna fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

*Etkinliklerin en yaygın biçimde hedef kitlelere duyurulması ve etkinlik sırasında gereken özen ve disiplinli çalışmayı gerçekleştirmek,

*Her türlü görsel malzemenin kurumsal görsel kimliğimize uygun olarak tasarım ve uygulamasının yapılmasını sağlamak,

*Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslar arası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamak,

*Kalite yönetim sistemini destekleyen çağdaş bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlayan yönetim anlayışının benimsenmesi;

 kalite politikamızın temel amacıdır.