Protokol Listesi

 SIRA  ADI SOYADI GÖREVİ

1

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör

2

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Rektör Yardımcısı

3

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ

Rektör Yardımcısı

4

Öğr. Gör. Mesud ÖĞMEN

Genel Sekreter Vekili

5

Prof. Dr. Hamza ALTIN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 

6

Prof. Dr. Ersin ERKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

7

Prof. Dr. Turgut AYGÜN

Ziraat Fakültesi Vekil Dekanı 

8

Prof. Dr. Cengiz ÖNER

Mühendislik Fakültesi Vekil Dekanı

9

Prof. Dr. Mustafa AGÂH

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

10

Prof. Dr. Enis KARABULUT

Veteriner Fakültesi Dekanı

11

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

12

Prof. Dr. Yunus ESEN

Spor Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı

13

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Vekil Dekanı

14

Prof. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

15

Doç. Dr. Zahir ERTEKİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

16

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü

17

Prof. Dr. Bahri BATIR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

18

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Kıraat İlmi Enstitüsü Müdürü

19

Doç. Dr. Ahmet KAYINTU

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

20

Doç. Dr. Mehmet Akif AKYOL

Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

21

Prof. Dr. Yaşar BAŞ

Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

22

Doç. Dr. İkram ORAK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

23

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü

24

Doç. Dr. Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN

Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü

25

Doç. Dr. Yusuf TEMEL

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü