Protokol Listesi

  SIRA  ADI SOYADI GÖREVİ

1

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör

2

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Rektör Yardımcısı

3

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ

Rektör Yardımcısı

4

Öğr. Gör. Mesud ÖĞMEN

Genel Sekreter Vekili

5

Prof. Dr. Hamza ALTIN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 

6

Prof. Dr. Ersin ERKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

7

Prof. Dr. Turgut AYGÜN

Ziraat Fakültesi Vekil Dekanı 

8

Prof. Dr. Cengiz ÖNER

Mühendislik Fakültesi Vekil Dekanı

9

Prof. Dr. Mustafa AGÂH

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

10

Prof. Dr. Enis KARABULUT

Veteriner Fakültesi Dekanı

11

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

12

Prof. Dr. Yunus ESEN

Spor Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı

13

Prof. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

14

Doç. Dr. Zahir ERTEKİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

15

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü

16

Prof. Dr. Bahri BATIR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

17

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Kıraat İlmi Enstitüsü Müdürü

18

Doç. Dr. Ahmet KAYINTU

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

19

Doç. Dr. Mehmet Akif AKYOL

Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

20

Prof. Dr. Yaşar BAŞ

Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

21

Doç. Dr. Aydın Şükrü BENGÜ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

22

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü

23

Prof. Dr. Rıdvan POLAT

Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü

24

Doç. Dr. Yusuf TEMEL

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü